تنظیمات نوتیفیکیشن اینستاگرام جهت فعال یا غیرفعال کردن اعلانات مختلف در برنامه.